Fundația Oamenilor de Știință Prahova, sub coordonarea Organizatiei Internationale pentru Migratie (OIM), Biroul in Romania, implementează, in perioda 2012-2015, proiectul Coordonarea nationala a actiunii de integrare a resortisantilor tarilor terte (RTT) in Romania, care îsi propune sa sprijine integrarea in societatea romaneasca a strainilor non-UE, cu sedere legala in Romania. Alături de Fundația noastră, alte 14 organizații din țară au creat câte un Centru de Informare și Consiliere pentru străini. Centrele oferă informatii, consiliere, servicii adaptate nevoilor specifice ale migrantilor si asistă direct persoanelor vulnerabile/cu nevoi speciale din comunitatile de straini.
Consiliul Local Ploiești, Consiliul Județean Prahova și Instituția Prefectului sunt principalii colaboratori ai Fundației în implementarea acestui proiect.

proiecte5

 

Tânărul ecologist – ocrotitorul mediului, proiect ajuns la cea de-a III-a ediție, este inițiat de Fundația noastră. Proiectul a apărut odată cu conştientizarea faptului că problemele mediului nu se rezolvă de la sine şi numai o populaţie educată contribuie, în mod conştient, la îmbunătăţirea calităţii mediului, respectiv a vieţii. Scopul proiectului îl reprezintă educarea şi modelarea tinerilor în vederea conştientizării importanţei mediului înconjurător, formării unor comportamente active şi responsabile pentru protejarea şi ameliorarea mediului ambiant.
Partenerii în cadrul proiectului sunt: Inspectoratul Scolar General Prahova, Asociatia Profesorilor de Biologie „Ecoterra”, Directia Silvica Ploiesti, Casa de Cultură a Municipiului Ploiești (Universitatea Populară „Dimitrie Gusti”).

proiecte6

 

La nivelul Fundației Oamemilor de Știință Prahova există un Grup de lucru pluridisciplinar în domeniul protecţiei mediului, care realizeaza o documentarea amplă privind tipurile de poluare şi factorii poluanţi din Municipiul Ploieşti şi Judeţul Prahova. S-au organizat intalniri si comunicari, în cadrul cărora s-au prezentat rezultatele cercetărilor. In fiecare an, Grupul realizează o informare pe care o prezintă Consiliului Local Ploiești, Consiliului Județean Prahova, altor parteneri locali.